از کتاب «جسم و جان»، میلان کوندرا، احمد میر علایی،‌ نشر فردا

ما هرگز نمی‌دانیم که چه می‌خواهیم، زیرا از آنجا که فقط یکبار زنده‌ایم، این زندگی را نه می‌توانیم با زندگی‌های پیشین مقایسه و نه با زندگی‌های آینده تکمیل کنیم.

برای آزمودن اینکه کدام تصمیم بهتر است هیچ وسیله‌ای وجود ندارد، زیرا هیچ مبنایی برای مقایسه نیست. ... و زندگی چه ارزشی می‌تواند داشته باشد اگر خود زندگی، نخستین تمرین زندگی باشد؟

... چیزی که فقط یک بار اتفاق افتد در حکم اتفاق نیافتادن است. اگر فقط یک عمر برای زیستن داشته باشیم، شاید اصلا زندگی نکرده باشیم.